DV Boer Farm, the people's farm

Ang Pagkakaayos ng Gusot sa Pagitan ng DV Boer Farm at mga Tindero!

Tayong lahat ay may pananagutan sa ating mga pamayanan sa ikasusulong nito at ng ating bansa!

Ang takot ay hindi nagbubunga ng mabuti sapagkat sa ating takot ay nabibigyang daan na manaig ang kasamaan.

Ano mang bagay na mabuti at naaayon sa kalooban ng Dios ay nararapat lamang ipaglaban at kung kinakailangan ay pagbuwisan ng buhay sa ikagiginhawa nating lahat at ng mga susunod sa atin!

Ako at ang aking mga kasamahan ay magtatanggol kailan pa man para ang aming layunin na nakabubuti sa lahat ay maingatan at maipagtagumpay!

Ganito kami sa DV BOER FARM!

Contact us

 • Like and follow us on Facebook
 • dv@dvboerfarm.com
 • DV BOER FARM INTERNATIONAL CORP
  Suite 504,5th floor
  The Linden Suites
  #37 San Miguel Ave. Ortigas Center, Pasig City
 • 0915 292 6511
  0917 577 0292
  0917 577 0251
 • (02) 475 5011